Απόφαση 807/87

Απόφαση 807/1987: Καθορισμός αρτιότητας οικοπέδων που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών Αγίου Ανδριανού, Αγίου Δημητρίου, Γιαννουλέικα - Λυγουριού, Γαλανέικα - Νέας Επιδαύρου, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα, Μαγούλα - Κεφαλαρίου, Νεοχωρίου, Παναριτίου - Πανοράματος - Κουτσοποδίου νομού Αργολίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 807/1987: Καθορισμός αρτιότητας οικοπέδων που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών Αγίου Ανδριανού, Αγίου Δημητρίου, Γιαννουλέικα - Λυγουριού, Γαλανέικα - Νέας Επιδαύρου, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα, Μαγούλα - Κεφαλαρίου, Νεοχωρίου, Παναριτίου - Πανοράματος - Κουτσοποδίου νομού Αργολίδας, (ΦΕΚ 507/Δ/1987), 05-06-1987.

 

Ο Νομάρχης Αργολίδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

1. α. Την κατηγοριοποίηση των εν θέματι οικισμών, όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες αποφάσεις του Νομάρχου.

 

2. Τις αποφάσεις Νομάρχου που αναγράφονται κατωτέρω και με τις οποίες καθορίστηκαν τα περιμετρικά όρια των αντίστοιχων οικισμών με αριθμούς Θ3214/1986, 3277/1986, 3867/1986, 4331/1986, 3268/1986, 3213/1986, 3265/1986, 4326/1986, 3217/1986, 3278/1986, 3612/1986, αντίστοιχα για τους οικισμούς Αγίου Ανδριανού, Αγίου Δημητρίου, Γιαννουλέικα - Λυγουριού, Γαλανέικα - Νέας Επιδαύρου, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα, Μαγούλα - Κεφαλαρίου, Νεοχωρίου, Παναριτίου - Πανοράματος - Κουτσοποδίου.

 

3. Τις αποφάσεις των κοινοτικών Συμβουλίων:

 

Αγίου Ανδριανού 47/1986,
Αγίου Δημητρίου 117/1986,
Λυγουριού 10/1987,
Νέας Επιδαύρου 54/1986,
Ινάχου 35/1986,
Κουρτακίου 23/1986,
Λάλουκα 40/1986,
Κεφαλαρίου 15/1986,
Νεοχωρίου 16/1986,
Παναριτίου 9/1986,
Κουτσοποδίου 43/1986.

 

4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρου 5 παράγραφος 1 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος τα όρια αρτιότητας των οικοπέδων που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια των οικισμών κυμαίνονται από 300 m2 έως 1.000 m2 και επειδή μέχρι σήμερα η επιτρεπόμενη κατάτμηση στους ως άνω αναφερόμενους οικισμούς ήταν 2.000 m2.

 

5. Την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Τμήμα Νομού Αργολίδας) που διατυπώθηκε στο πρακτικό της 24-02-1987 (θέμα 23ο), αποφασίζουμε, καθορίζουμε:

 

Την αρτιότητα των οικοπέδων που βρίσκονται εντός των ορίων των εν θέματι οικισμών σε 500 m.

 

Κατά παρέκκλιση εντός των ως άνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ναύπλιο, 13-05-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.