Απόφαση 8083/88

Απόφαση 8083/6642/1988: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Λίμνη και Ζουνάκι της Κοινότητας Ζουνακίου της επαρχίας Κυδωνίας του Νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8083/6642/1988: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Λίμνη και Ζουνάκι της Κοινότητας Ζουνακίου της επαρχίας Κυδωνίας του Νομού Χανίων, (ΦΕΚ 830/Δ/1988), επαναδημοσίευση (ΦΕΚ 322/Δ/2020), 16-11-1988.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987), με το οποίο τροποποιείται το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών Μηχανικών του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 35/1988 (θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 17/1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

I. 1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς Λίμνη και Ζουνάκι ως ακολούθως:

 

Λίμνη - Ζουνάκι: Ούτε περιαστικοί - ούτε παραλιακοί, τουριστικοί, αδιάφοροι, στάσιμοι, διάσπαρτοι, μικροί.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των παραπάνω οικισμών με τα στοιχεία:

 

Ζουνάκι: Τμήμα Α: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1

Τμήμα Β: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7

Τμήμα Γ: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14

Λίμνη:

 

Τμήμα Α: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1

Τμήμα Β: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13

Τμήμα Γ: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 19

Τμήμα Δ: 25, 26, 27, 28, 29, 25

 

Καθορισμός ορίων οικισμού λίμνη:

 

ΤΜΗΜΑ Α

 

1. Οικία Βουλγαράκη Ιωάννη.

2. Η προβολή του σημείου 1 Δυτικά του δρόμου και σε βάθος 50 m.

3. Οικία Τσιβουράκη Μαξ.

4. Οικία Βουλγαράκη Στέλιου.

5. Οικία Μανουσάκη Γιάννη

6. Οικία Βουράκη Αθηνά

7. Σημείο διασταύρωσης του κεντρικού δρόμου με το μονοπάτι που οδηγεί στην οικία Μαυρογένη Σταμ.

8. Οικία Μαυρογένη Σταμάτη

9. Οικία Παρασκευάκη Μαρίας

10. Οικία Παρασκευάκη Στέφανου.

11. Οικία Βούλγαρη Γ.

12. Οικία Φουντουλάκη Δημητρίου.

 

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 1.

 

ΤΜΗΜΑ Β

 

13. Αποθήκη Περάκη Γεωργίου

14. Αποθήκη Μπακούση Θεοδοσίου.

15. Δημοτικό Σχολείο

16. Οικία Μουτσάκη Ιωσήφ

17. Η προβολή του σημείου 16 Ανατολικά και επί του δρόμου

18. Ακολουθούμε τον δρόμο και ορίζομε σημείο 18 την προβολή του σημείου 13 Ανατολικά και επί του δρόμου.

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 13.

 

Τμήμα Γ

 

19. Οικία Γομπάκη Μαν.

20. Οικία Περάκη Κυριάκου

21. Οικία Περάκη Στέλιου

22. Αποθήκη Μάλαμα Γεωργίου

23. Οικία Μανωλεδάκη Γιάννη

24. Ναός Αγ. Πάντων Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 19.

 

Τμήμα Δ

 

25. Οικία Καλυμνίου Κωνσταντίνου.

26. Αποθήκη Φράγκου Χ.

27. Οικία Καλυμνίου Μαν.

28. Οικία Γεωργιακάκη Δημήτρη.

29. Οικία Γεωργιακάκη Μιχάλη.

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 25.

 

Καθορισμός ορίων οικισμού Ζουνάκι:

 

Τμήμα Α

 

1. Οικία Ντουνιαδάκη Αντώνη.

2. Σημείο διασταύρωσης των δύο δρόμων

3. Το σημείο 3 ορίζεται στην προβολή του σημείου 4 Βόρεια και επί του δρόμου

4. Ερειπωμένη οικία Ντουνιαδάκη Δημήτρη.

5. Οικία Δρακακάκη Παναγιώτη.

6. Οικία Δρακακάκη Ηλία Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 1.

 

Τμήμα Β

 

7. Οικία Λιονάκη Αντώνη.

8. Αποθήκη Λιονάκη Αντώνη.

9. Ερειπωμένη οικία κληρονόμων Λιονάκη

10. Οικία Χρυσάκη Στ.

11. Σημείο διασταύρωσης των δύο δρόμων προς Βασαρνάκια και προς Συρίλι

12. Η προβολή του σημείου 11 ανατολικά του δρόμου και σε βάθος 50 m.

13. Διατηρώντας την απόσταση των 50 m από τον δρόμο ορίζουμε σημείο 13 την προβολή

Ανατολικά του σημείου 7 στο παραπάνω βάθος των 50 m από τον δρόμο

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 7.

 

Τμήμα Γ

 

14. Οικία Ντουντουλάκη Γιάννη.

15. Ελαιουργείο Δρακακάκη Γ.

16. Διασταύρωση κεντρικού δρόμου με αγροτικό προς Περδικόνερο

17. Το σημείο 17 ορίζεται επί του αγροτικού δρόμου προς Περδικόνερο και σε απόσταση 100 m από την διασταύρωση του με τον κεντρικό δρόμο

18. Δημοτικό Σχολείο

19. Σημείο διασταύρωσης των δύο δρόμων

20. Αποθήκη Μαρκάκη Γ.

21. Η προβολή του σημείου 20 Βόρεια και επί του δρόμου

22. Ακολουθώντας τον δρόμο ορίζουμε σημείο 22 στο αντλιοστάσιο Γιαννακάκη Μαν.

23. Οικία Ντουντουλάκη Ιωάννη.

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 14.

 

Τα παραπάνω όρια φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

3. Η παρούσα απόφαση με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολ/κών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων.

 

4. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί Όροι Δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που τροποποιεί το προηγούμενο.

 

Για τους οικισμούς Λίμνη και Ζουνάκι καθορίζουμε αρτιότητα γηπέδου 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί Όροι Δόμησης:

 

Για τους οικισμούς Λίμνη και Ζουνάκι ορίζονται ειδικοί όροι δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

ΙΙΙ. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα.

 

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

a.8083.88.1

 

a.8083.88.2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χανιά, 04-11-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.