Απόφαση 81738/86

Απόφαση 81738/1986: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων αρτιότητας οικισμού Αντιφίλιπποι Επαρχίας Παγγαίου νομού Καβάλας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 81738/1986: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων αρτιότητας οικισμού Αντιφίλιπποι Επαρχίας Παγγαίου νομού Καβάλας, (ΦΕΚ 157/Δ/1986), 07-03-1986.

 

Ο Νομάρχης Καβάλας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κατηγοριοποίηση αυτών και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Την απογραφή οικισμών και πληθυσμού του Νομού Καβάλας έτους 1981 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

3. Την μελέτη Α φάση σχεδιασμού ανοικτών πόλεων που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών και έκανε προτάσεις για την οριοθέτηση, την κατηγοριοποίηση, τους ειδικούς όρους δόμησης (δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης) κ.λ.π. των οικισμών του Νομού Καβάλας σύμφωνα με προδιαγραφές του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Την 10/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντιφιλίππων.

 

5. Τις 13/230/1985 και 1/330/1985 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Καβάλας, αποφασίζουμε:

 

Την κατηγοριοποίηση του οικισμού Αντιφίλιπποι όπως παρακάτω:

 

Έκθεση στο χώρο: (Α3) Ούτε: Περιαστικός, παραλιακός, Τουριστικός,
Βαθμός Προστασίας: (Β3) Αδιάφορος,
Δυναμικότητα: (Γ3) Στάσιμος,
Βαθμός Διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός,
Μέγεθος: (Ε2) Μεσαίος.

 

Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Αντιφίλιπποι όπως αυτά φαίνονται στο θεωρημένο από την Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Καβάλας διάγραμμα του οικισμού σε κλίμακα 1:5000 που συνοδεύει την απόφαση.

 

a.81738.86

 

3. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων που περιλαμβάνονται στα όρια του οικισμού Αντιφίλιπποι σε 800 m2.

 

Ειδικά για το τμήμα του οικισμού με εγκεκριμένο σχέδιο ή αρτιότητα καθορίζεται στα τριακόσια 300 m2.

 

Οικόπεδα που ήταν άρτια και οικοδομήσιμα κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση με προγενέστερες διατάξεις που ίσχυαν για την περιοχή εξακολουθούν να είναι άρτια και οικοδομήσιμα.

 

4. Κατά παρέκκλιση εντός του ορίου του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

5. Κατά τη δόμηση πρέπει να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού κατά την κρίση της υπηρεσίας.

 

6. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Καβάλας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

7. Τα κτίρια στο τμήμα Α-4 του επαρχιακού δρόμου πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 20 m εκατέρωθεν του άξονα του δρόμου.

 

8. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα.

 

Η απόφαση αυτή με το διάγραμμα που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καβάλα, 02-01-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.