Απόφαση 846/88

Απόφαση 846/1988: Τροποποίηση ορίων οικισμού Γάλλου Ρεθύμνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 846/1988: Τροποποίηση ορίων οικισμού Γάλλου Ρεθύμνου, (ΦΕΚ 484/Δ/1988), 06-07-1988.

 

Η Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την ΤΠ/6607/1985 προηγούμενη απόφασή μας για καθορισμό ορίων του οικισμού Γάλλου Ρεθύμνου.

 

2. Την από 09-11-1987 αίτηση ιδιοκτητών γης για επέκταση των ορίων του οικισμού βόρεια μέχρι την ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου.

 

3. Την 418/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συνηγορεί στο αίτημα των ιδιοκτητών.

 

4. Την από 12-05-1988 θετική εισήγηση της Υπηρεσίας.

 

5. Την από 13-05-1988 (πρακτικό 6ο αριθμός θέματος 2) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνης που δέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την ΤΠ/6607/1985 προηγούμενη απόφασή μας ως προς τα όρια του οικισμού.

 

Τα νέα όρια θα είναι σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου διαγράμματος που τη συνοδεύει θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών για 15 μέρες. (Αριθμός διαγράμματος 1 Κλίμακα 1:5000).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 15-06-1988

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.