Απόφαση 86217/87

Απόφαση 86217/1987: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων και αρτιότητα του οικισμού Ποτός νομού Καβάλας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 86217/1987: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων και αρτιότητα του οικισμού Ποτός νομού Καβάλας, (ΦΕΚ 969/Δ/1987), 06-10-1987.

 

Ο Νομάρχης Καβάλας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Την απογραφή οικισμών και πληθυσμού του Νομού Καβάλας έτους 1981 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

3. Τη μελέτη Α φάση σχεδιασμού ανοικτών πόλεων που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών και έκανε προτάσεις για την οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση, τους ειδικούς όρους δόμησης (δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης) κ.λ.π. των οικισμών του Νομού Καβάλας σύμφωνα με προδιαγραφές του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Την 45/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Θεολόγου.

 

5. Την 19/328/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Καβάλας, αποφασίζουμε:

 

1. Την κατηγοριοποίηση του οικισμού Ποτός όπως παρακάτω:

 

Θέση στο χώρο: (Α2) Παραλιακός - Τουριστικός
Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος
Δυναμικότητα: (Γ1) Δυναμικός
Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός
Μέγεθος: (Ε2) Μεσαίος.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Ποτός όπως αυτά φαίνονται στο θεωρημένο από την Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Καβάλας διάγραμμα του οικισμού σε κλίμακα 1:5.000 που συνοδεύει την απόφαση.

 

3. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων που περιλαμβάνονται στα όρια του οικισμού σε 1.000 m2.

 

Οικόπεδα που ήταν άρτια και οικοδομήσιμα κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση με προγενέστερες διατάξεις που ίσχυαν για την περιοχή εξακολουθούν να είναι άρτια και οικοδομήσιμα.

 

4. Κατά παρέκκλιση εντός του ορίου του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

5. Κατά τη δόμηση πρέπει να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων δρόμων του οικισμού κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

 

6. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Καβάλας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

7. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα.

 

a.86217.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Καβάλα, 08-09-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.