Απόφαση 873/87

Απόφαση 873/1987: Καθορισμός ορίων οικισμών Πύργοι Θερμής – Παναγιά - Πετράλωνα, κατηγοριοποίησή τους και καθορισμός όρων αρτιότητας και δόμησης στο νομό Λέσβου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 873/1987: Καθορισμός ορίων οικισμών Πύργοι Θερμής – Παναγιά - Πετράλωνα, κατηγοριοποίησή τους και καθορισμός όρων αρτιότητας και δόμησης στο νομό Λέσβου, (ΦΕΚ 279/Δ/1987), 30-03-1987.

 

Ο Νομάρχης Λέσβου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων των οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών, ιδιωτών Μηχανικών που τους είχε ανατεθεί η σχετική μελέτη, στα πλαίσια του σχεδιασμού των ανοιχτών πόλεων - χωριών νομού Λέσβου.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκαν από τους μελετητές που αναφέρουμε παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις των προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για τη μελέτη.

 

4. Την 51/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πύργου Θερμής.

 

5. Την 25/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας μας, αποφασίζουμε:

 

1. Την κατάταξη των οικισμών: Πύργοι Θερμής, Παναγιά, Πετραλώνια της Λέσβου στις κατηγορίες παραλιακοί αξιόλογοι, στάσιμοι, συνεκτικοί (με τμήματα διάσπαρτα), μικροί.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των παραπάνω οικισμών της Λέσβου όπως αυτό φαίνονται στην αεροφωτογραφία του οικισμού 1:5.000 που επισυνάπτουμε και ορίζονται από τα σημεία:

 

α) Πύργοι Θερμής:

 

Πυρήνας 1: από 1 έως 8,
Πυρήνας 2: από 9 έως 12,
Πυρήνας 3: από 54 έως 57,
πυρήνας 5: από 13 έως 16,
Πυρήνας 6: από 17 έως 26.

 

β) Παναγία 35, 36, 37, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 35.

 

γ) Πετραλώνια: 35, 36, 37, 38, ... 46, 27, 27Α, 28, ... 33, 34, 35.

 

3. Γενικοί όροι δόμησης:

 

α. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για τους οικισμούς Πύργοι Θερμής, Παναγία, Πετραλώνια είναι άρτια τα γήπεδα που βρίσκονται μέσα στα όρια του οικισμού και έχουν ελάχιστο εμβαδόν 1.000 m2. Πυρήνας 5 και 6 ελάχιστο εμβαδόν 1.500 m2.

 

4. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Καθορίζουμε ειδικούς όρους δόμησης για τους οικισμούς Πύργοι Θερμής, Παναγία, Πετραλώνια Λέσβου όπως αναγράφονται στο συνημμένο δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης, από τους όρους αυτούς είναι υποχρεωτικοί αυτοί που ορίζει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) άρθρο 8 και σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκει ο οικισμός σαν αδιάφορος, ενδιαφέρων ή αξιόλογος.

 

5. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.873.87

 

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την ημέρα που υπογράφεται, μαζί με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μυτιλήνη, 11-02-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.