Απόφαση 9384/90

Απόφαση Χ/9384/1990: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχών Αναθεώρησης Ζαρουχλέικων, Αγυιάς / Ανθούπολης και Ψαροφαίου Πάτρας του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Χ/9384/1990: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχών Αναθεώρησης Ζαρουχλέικων, Αγυιάς / Ανθούπολης και Ψαροφαίου Πάτρας του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας), (ΦΕΚ 621/Δ/1990), 05-11-1990.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα με τα άρθρα 3 και 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 9.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Την υπ' αριθμόν ΧΕ/75/1990 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας προς τον Δήμο Πατρέων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 489/1990 απόφαση - γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας.

 

7. Την 15/1/1990 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας, αποφασίζουμε:

 

Στο άρθρο 3 της Χ/7328/1988 (ΦΕΚ 693/Δ/1988) και τις παραγράφους 3 των Χ/4694/1989 (ΦΕΚ 315/Δ/1989) και Χ/6274/1990 (ΦΕΚ 332/Δ/1990) αποφάσεων με τις οποίες εγκρίθηκαν οι Πολεοδομικές Μελέτες Αναθεώρησης Ζαρουχλέικων, Αγυιάς Ανθούπολης και Ψαροφαίου Πάτρας αντίστοιχα, προστίθεται νέα παράγραφος με το πιο κάτω περιεχόμενο:

 

{Για εγκεκριμένο πλάτος δρόμου μέχρι 6 m (των 6 m μη συμπεριλαμβανομένων) καθορίζεται μέγιστο ύψος κτιρίων 8 m. Ο περιορισμός αυτός δεν έχει εφαρμογή όταν το κτίριο υποχωρεί από την οικοδομική γραμμή τόσο ώστε το πλάτος του δρόμου μαζί με την υποχώρηση να καθίσταται μεγαλύτερο ή ίσο των 6 m.}

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 12-10-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.