Απόφαση 948/88

Απόφαση 948/1988: Καθορισμός οικοδομικής γραμμής στους οικισμούς που έχουν πρόσωπο στον επαρχιακό δρόμο Συκιάς - Μακρυνούς νομού Αιτωλοακαρνανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 948/1988: Καθορισμός οικοδομικής γραμμής στους οικισμούς που έχουν πρόσωπο στον επαρχιακό δρόμο Συκιάς - Μακρυνούς νομού Αιτωλοακαρνανίας, (ΦΕΚ 263/Δ/1988), 29-03-1988.

 

Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί καθορισμού ορίων αυτού στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και καθορισμό ορίων και όρων δόμησης.

 

2. Το γεγονός ότι δημιουργείται πρόβλημα στην έκδοση των αδειών οικοδομής ως προς την οικοδομική γραμμή.

 

3. Το γεγονός ότι σε ορισμένους οικισμούς που έχουν πρόσωπο στον επαρχιακό δρόμο Συκιάς - Μακρυνούς, υπάρχουν αποφάσεις Νομάρχη που καθορίζουν απόσταση των οικοδομών από το όριο απαλλοτρίωσης 6 m, χωρίς να υπάρχει όριο απαλλοτρίωσης στον δρόμο αυτό.

 

4. Τη σχετική εισήγηση καθώς και την αυτοψία που διενεργήθηκε το τμήμα αδειών.

 

5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, όπως διατυπώθηκε στο 24/1988 (θέμα 2ο) πρακτικό αυτού, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζεται οικοδομική γραμμή στους οικισμούς που έχουν πρόσωπο στον επαρχιακό δρόμο Συκιάς - Μακρυνούς όπως παρακάτω:

 

1. Οικισμός Ζευγαρακίου

 

α) Η τοποθέτηση των οικοδομών.

 

Τον άξονα της επαρχιακής οδού και για όλο το μήκος του δρόμου από το δυτικό τμήμα μέχρι του ρυμοτομικού σχεδίου θα γίνεται 1 m από τον άξονα του δρόμου.

 

β) Στο ανατολικό τμήμα από ρυμοτομικό σχέδιο μέχρι τέρμα του οικισμού, η τοποθέτηση των οικοδομών θα γίνεται 8 m από τον άξονα του δρόμου.

 

2. Οικισμός Παπαδάτες.

 

α) Στο δυτικό τμήμα του οικισμού μέχρι ρυμοτομικού σχεδίου οι οικοδομές θα τοποθετούνται 10 m από τον άξονα του δρόμου.

 

β) Στο ανατολικό τμήμα από ρυμοτομικό σχέδιο μέχρι βόρεια οικία Πασσά και νότια οικία Πάνου Κρέτση υπάρχει διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή εκατέρωθεν της οδού.

 

Οι οικοδομές θα τοποθετούνται επί της διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής.

 

γ) Το υπόλοιπο ανατολικό τμήμα μέχρι τέρμα του οικισμού. Οι οικοδομές θα τοποθετούνται 10 m από τον άξονα του δρόμου.

 

3. Οικισμός Γραμματικού.

 

Για το ανατολικό και δυτικό τμήμα οι οικοδομές θα τοποθετούνται 10 m εκατέρωθεν από τον άξονα του δρόμου.

 

4. Οικισμός Γαβαλού.

 

α) Στο δυτικό τμήμα 10 m από τον άξονα.

β) Στο ανατολικό τμήμα επί της διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής.

 

5. Οικισμός Αγίου Ανδρέα.

 

Για το ανατολικό και δυτικό τμήμα οι οικοδομές θα τοποθετούνται 10 m εκατέρωθεν από τον άξονα του δρόμου.

 

6. Οικισμός Κάτω Μακρυνού.

 

Επί της διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής θα τοποθετούνται οι οικοδομές.

 

7. Οικισμός Καψοράχη.

 

Οι οικοδομές θα τοποθετούνται από τον άξονα της επαρχιακής οδού 8 m εκατέρωθεν.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 11-03-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.