Απόφαση 9761/93

Απόφαση ΤΠ/9761/1993: Έγκριση πολεοδομικού σχεδίου σε τμήμα του οικισμού Νεοκαισάρειας νομού Πιερίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/9761/1993: Έγκριση πολεοδομικού σχεδίου σε τμήμα του οικισμού Νεοκαισάρειας νομού Πιερίας, (ΦΕΚ 492/Δ/1993), 12-05-1993.

 

Ο Νομάρχης Πιερίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίησης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Α/1985) και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Το αίτημα της Κοινότητας Νεοκαισάρειας για πολεοδόμηση κοινοτικής έκτασης περιμετρικά του οικοδομικού τετραγώνου 25 σύμφωνα με την 29/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

5. Τα τοπογραφικά διαγράμματος επί των οποίων συνέταξε η υπηρεσία μας την πολεοδομική μελέτη.

 

6. Η κοινότητα Νεοκαισάρειας τηρώντας τη διαδικασία με τις 8/1992 και 10/1992 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου προτείνει την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου περιμετρικά του οικοδομικού τετραγώνου 25 σύμφωνα με την 29/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. 25 όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αναρτήθηκε.

 

6. Το 1204/1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών.

 

7. Το 505/1992 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Θεσσαλονίκης.

 

8. Το από 04-11-1992 πρακτικό Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πιερίας σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος συμφωνεί με την άποψη της κοινότητας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το συνημμένο διάγραμμα θα αναρτηθεί μετά τη δημοσίευσή της για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Πιερίας.

 

Κατερίνη, 09-04-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.