Απόφαση d17-01-117-fn332/89 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αντικείμενο της μελέτης χρονικού προγραμματισμού είναι ο συσχετισμός των επί μέρους στοιχείων που συνιστούν το έργο κατά το στάδιο της πραγματοποίησής του με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται, η ολοκλήρωση του έργου εντός του επιδιωκόμενου χρόνου με το βέλτιστο κόστος, και η παρακολούθηση της διαδικασίας πραγματοποίησης του έργου σχετικά με το χρόνο και την απορροφούμενη δαπάνη.

 

Στον όρο πραγματοποίηση περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες μελέτες, οι παραγγελίες, οι κατασκευές, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες ενέργειες ή διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου.

 

Τα έργα των οποίων προδιαγράφεται ο Χρονικός Προγραμματισμός αφορούν έργα οδοποιίας, λιμενικών, κτιριακών κ.λ.π., οι ιδιαιτερότητες των οποίων πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα από τον Χρονικό Προγραμματισμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.