Απόφαση d17-01-117-fn332/89 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις εκπονήσεως μελέτης - Χρονικού Προγραμματισμού των έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προϋπόθεση για την εκπόνηση της προμελέτης αποτελεί η παράδοση στον Μελετητή από τον Εργοδότη.

 

α) Της Τεχνικής Προμελέτης.

β) Των στοιχείων εκείνων από τα τεύχη δημοπράτησης που εκπονήθηκαν κατά την φάση της Τεχνικής Προμελέτης.

 

2. Προϋπόθεση για την εκπόνηση οριστικής μελέτης αποτελεί η παράδοση στον Μελετητή από τον Εργοδότη.

 

α) Της εγκεκριμένης προμελέτης χρονικού προγραμματισμού.

β) Της εγκεκριμένης οριστικής Τεχνικής Μελέτης.

γ) Των στοιχείων εκείνων από τα τεύχη δημοπράτησης που εκπονήθηκαν κατά την φάση της οριστικής Τεχνικής μελέτης.

 

3. Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής αποτελεί η παράδοση στον Μελετητή από τον Εργοδότη.

 

α) Της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης χρονικού προγραμματισμού.

β) Της εγκεκριμένης οριστικής Τεχνικής Μελέτης ή της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής.

γ) Των τευχών δημοπράτησης.

 

4. Τυχόν τροποποίηση της μελέτης χρονικού προγραμματισμού των έργων, λόγω μεταβολών που επιφέρονται από τον Εργοδότη στο αρχικό πρόγραμμα του έργου ή στα στοιχεία του έργου, που εκφράζονται στο εγκριθέν ήδη αρμοδίως στάδιο της μελέτης, βαρύνουν τον Εργοδότη του Μελετητή, δικαιουμένου αναλόγου αμοιβής δια την επιβαλλόμενη πρόσθετη εργασία τροποποιήσεως ή αναθεωρήσεως της μελέτης, καθώς και αναλόγου παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών εκπονήσεως της μελέτης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.