Απόφαση d17-01-117-fn332/89 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Προμελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προμελέτη περιλαμβάνει:

 

α) Έκθεση που αναφέρεται στα μέσα και στην διαδικασία εξασφαλίσεως τους, καθώς και στις αρχές της μεθοδολογίας κατασκευής, τόσο των επί μέρους στοιχείων, όσο και του συνολικού έργου, ώστε να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός χρόνος κατασκευής και το βέλτιστο κόστος αυτού.

 

Επίσης εξετάζονται οι επιπτώσεις από πιθανά εμπόδια πάσης φύσεως (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαλλοτριώσεις κ.λ.π.).

 

β) Τον προσδιορισμό των γενικών ομάδων δραστηριοτήτων, οι οποίες προκύπτουν από τις προτεινόμενες στις Τεχνικές Μελέτες λύσεις και την μεθοδολογία κατασκευής του έργου, καθώς και την εκπόνηση των αντιστοίχων διαγραμμάτων δικτυωτής ανάλυσης συσχετισμού αυτών για τον προσδιορισμό αφ' ενός των τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου και αφ' ετέρου των αντιστοίχων οικονομικών απορροφήσεων στη μονάδα χρόνου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.