Απόφαση ed2a/127/84 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 μπορεί να εκτελούνται με αυτεπιστασία εργασίες επισκευής, συντήρησης, βελτίωσης και διαρρύθμισης των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων των Νοσοκομείων αυτών εφόσον ο προϋπολογισμός της δαπάνης υλικών και εργασίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 δραχμών.

 

2. Οι παραπάνω εργασίες μπορεί να εκτελούνται είτε με προσωπικό του Νοσοκομείου είτε με ιδιώτες τεχνικούς.

 

3. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται το είδος και η ποιότητα των εργασιών και ο τρόπος εκτέλεσής τους. Η πληρωμή των δαπανών για την προμήθεια και εργασία θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Οι εργασίες που εκτελούνται με αυτεπιστασία παραλαμβάνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από επιτροπή όπως και οι εργασίες που εκτελούνται με ανάδοχο. Η παραλαβή γίνεται με βάση επιμέτρηση κατά το εφικτό των εργασιών και απολογισμό της σχετικής δαπάνης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.