Απόφαση ed2a/127/84

Απόφαση ΕΔ2Α/02/127/Φ13/1984: Έγκριση κανονισμού εκτέλεσης (μελέτη - κατασκευή) έργων κτιρίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων νομοθετικού διατάγματος 2592/1953 και καθορισμός αποφαινομένων οργάνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΔ2Α/02/127/Φ13/1984: Έγκριση κανονισμού εκτέλεσης (μελέτη - κατασκευή) έργων κτιρίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων νομοθετικού διατάγματος 2592/1953 και καθορισμός αποφαινομένων οργάνων, (ΦΕΚ 22/Β/1984), 17-01-1984.

 

Οι Υπουργοί Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4, άρθρο 9 του νόμου [Ν] 641/1977 περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών και Πανεπιστημιακών Ιατρικών Κέντρων στα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων, και Θράκης, εκτελέσεως έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1076/1980 περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 και ρυθμίσεως άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου 1397/1983 περί Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό εκτέλεσης (μελέτης - κατασκευής) των έργων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που αποτελείται από 5 άρθρα και έχει ως ακολούθως:

 

Κανονισμός Εκτέλεσης των έργων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 και καθορισμός αποφαινομένων οργάνων

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 10-01-1984

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.