Ανασγκαστικός νόμος 314/68 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας έγκρισις των εν τη περιοχή του τέως Δήμου Θεσσαλονίκης σχεδίων πόλεων, η επέκτασις ή τροποποίησις αυτών, ως και ο καθορισμός των όρων δομήσεως, ενεργείται εφ' εξής δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Βορείου Ελλάδος μετά γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης του συσταθέντος δια της αυτής ως άνω υπ' αριθμού [Α] Α81177/1967 κοινής αποφάσεως.

 

Επίσης εις την αρμοδιότητα του Υπουργού Βορείου Ελλάδος, ενεργούντος κατά τον αυτόν τρόπον, υπάγεται και η έγκρισις, επέκτασις ή τροποποίησις των σχεδίων ως και ο καθορισμός των όρων δομήσεως, των στις περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης:

 

α) οικισμών πληθυσμού άνω των 5.000 κατοίκων,

β) λουτροπόλεων και

γ) αρχαιολογικών χώρων.

 

2. Της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητος του Υπουργού εξαιρούνται τα θέματα, άτινα άπτονται της γενικής διατάξεως ή λειτουργίας της πόλεως Θεσσαλονίκης και της εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.