Ανασγκαστικός νόμος 395/68 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρις εκδόσεως του κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου βασιλικού διατάγματος, ο τρόπος ανεγέρσεως κτιρίων κατ' ελευθέρα δόμηση καθορίζεται εν εκάστη περιπτώσει δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά σύμφωνον γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.