Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 εφαρμόζονται και επί των τυχόν πλημμελών κατά τις διατάξεις αυτές διανομών, πασών των κατά τον Αγροτικόν Νόμον εποικισθεισών περιοχών. Εις ην δε περίπτωσιν έχουν εκδοθεί οριστικοί τίτλοι κυριότητος, αυτοί ακυρώνονται και εκδίδονται νέοι τοιούτοι επί τη βάσει των στοιχείων της οριστικής διανομής που έχει αναμορφωθεί.

 

2. Κυρώνονται δια του παρόντος όλες οι μέχρι της ισχύος αυτού γενόμενες κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 αναμορφώσεις κυρωμένων πλημμελών οριστικών διανομών κτημάτων της τέως ΕΑΠ Από τις ισχύος του παρόντος όλες οι κατά τ' άνω αναμορφώσεις κυρώνονται κατά την υπό των διατάξεων περί κυρώσεως των οριστικών διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών οριζόμενη διαδικασίαν της εν γένει Εποικιστικής Νομοθεσίας.

 

3. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 196 του Αγροτικού Κώδικα, ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως και των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 189 αυτού, η κυριότης επί των εκ των κατά τ' άνω αναμορφώσεων διαμορφωθέντων ατομικών κλήρων ή οικοπέδων θεωρείται ως μεταβιβασθείσα εις τους στο κτηματολόγιο της αναμορφώσεως αναγραμμένους κληρούχους από της κυρώσεως της πλημμελούς διανομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.