Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από της ισχύος του παρόντος επιτρέπεται όπως, οι διεκδικούντες δικαίωμα κυριότητος επί εκτάσεων κειμένων έσωθεν της οριογραμμής της ανωτάτης και μέχρι κατωτάτης στάθμης των ελών Αξιού, ων οι σχετικές αιτήσεις απερρίφθησαν δια της υπ' αριθμού 40/1955 και μόνον αποφάσεως τη Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Θεσσαλονίκης, να ασκήσουν το υπό των συνδυασμένων διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 προβλεπόμενο ένδικο μέσο της προσφυγής ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εφ' όσον αυτοί δεν άσκησαν το ένδικο τούτο μέσον βάσει των μέχρι τώρα διατάξεων που ίσχυαν ή άσκησαν μεν τούτο αλλά η προσφυγή των απορρίφθηκε δια τυπικούς λόγους ή ως εκπρόθεσμη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.