Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του από [ΒΔ] 19-03-1941 βασιλικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον των διατάξεων της Νομοθεσίας περί αποστραγγιζόμενων γαιών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η αυτή απαγόρευσις ισχύει επί μίαν δεκαετία μετά την τυχόν οριστική εις αυτούς παραχώρηση του κλήρου σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.