Βασιλικό διάταγμα 11/5/60 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων, εφ' ων δια του παρόντος επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιο καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 16 m.
Ελάχιστο βάθος 25 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 1000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα αυτοτελή οικόπεδα άτινα κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως του παρόντος, δεν έχουν μεν τα κατά τα άνω καθορισθέντα ελάχιστα όρια πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 14 m.
Ελάχιστο βάθος 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.