Βασιλικό διάταγμα 11/5/60

ΒΔ 11-05-1960: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 11-05-1960: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 72/Δ/1960), 04-06-1960.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη τα άρθρα 3, 9 και 70 αυτού, ως την υπ' αριθμόν Α28417/28-05-1958 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 780/1959 και 1041/1959 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικισμού, την υπ' αριθμόν 103/1959 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δροσιάς (Αττικής), την υπ' αριθμόν 2/1960 γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 1 παράγραφος 8 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 Επιτροπής, ως και την υπ' αριθμόν 173/1960 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 11-05-1960

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.