Βασιλικό διάταγμα 14/9/60c - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του από 27-06-1959 διατάγματος Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής (Αττικής), στη θέση Κοντόπευκο και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 139/Α/1959), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 2

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων των περιλαμβανομένων εντός της κατά το άρθρο 1 του παρόντος επεκτεινομένου το πρώτο ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής, ορίζονται ως ακολούθως:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 13 m.

Ελάχιστον βάθος 18 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα αυτοτελή οικόπεδα, άτινα κατά την ημέρα της δημοσιεύσεως του παρόντος, δεν έχουν τα κατά τα άνω καθορισθέντα ελάχιστα όρια, πλην ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8 m.

Ελάχιστον βάθος 12 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 150 m2.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.