Βασιλικό διάταγμα 14/9/60c

ΒΔ 14-09-1960: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 27-06-1959 διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής (Αττικής) στη θέση Κοντόπευκο κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 14-09-1960: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 27-06-1959 διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής (Αττικής) στη θέση Κοντόπευκο κ.λ.π., (ΦΕΚ 134/Δ/1960), 28-09-1960.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και δη το άρθρο 9 παράγραφος 2 αυτού, την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2892/1954 περί τροποποιήσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 147/Α/1954) και την υπ' αριθμόν Α28417/28-05-1958 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 183/1958, 197/1958 και 232/1958 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής (Αττικής), τις υπ' αριθμούς 66/1959, 1016/1959 και 340/1960 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικισμού ως και την υπ' αριθμόν 550/1959 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 14-09-1960.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί του Οικισμού Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.