Βασιλικό διάταγμα 15/12/1923 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επί της χορηγήσεως των αδειών προς εκτέλεσιν εργασιών δομήσεως αρμοδία υπηρεσία, προ πάσης χορηγήσεως αιτηθείσης τοιαύτης αδείας, οφείλει να ελέγχει, βάσει της κατά το άρθρο 1 αιτήσεως και της σχετικής δηλώσεως, την ταυτότητα του αναλαμβάνοντος την εποπτεία των ανωτέρω εργασιών και την δικαιοδοσία αυτού. Εάν ο εκ των κατά τα ανωτέρω βιβλίων έλεγχος δεν θεωρείται επαρκής, η υπηρεσία δύναται να καλεί τον εν τη σχετική αιτήσει και δηλώσει φερόμενο ως αναλαμβάνοντα την εποπτεία, ίνα και αυτοπροσώπως βεβαιώνει τούτο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.