Βασιλικό διάταγμα 15/2/62

ΒΔ 15-02-1962: Περί καταργήσεως του άρθρου 3 του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 15-02-1962: Περί καταργήσεως του άρθρου 3 του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π., (ΦΕΚ 23/Δ/1962), 22-02-1962.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τούτο μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και την υπ' αριθμόν Α/77960/1961 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 419/Β/1961) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1612/1962 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και την υπ' αριθμόν 63/1962 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Το άρθρο 3 του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 167/Α/1959) καταργείται.

 

Εις τον αυτόν των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 28-09-1962.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν βασιλικό διάταγμα τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 11-01-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 6/Δ/1967).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.