Βασιλικό διάταγμα 26/7/59b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 38 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Ο ως άνω περιορισμός χρήσης του υπό τη στοά υπογείου δεν ισχύει όταν έξω της εγκεκριμένης οικοδομικής γραμμής του σχεδίου ρυμοτομίας έχει καθοριστεί κατά τις περί κατασκευής πεζοδρομίων διατάξεις πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστον ίσο προς το εύρος της στοάς και έχει εν τ' αυτό κατασκευαστεί εν τοις πράγμασι το πεζοδρόμιο αυτό.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο μόνο του από 15-02-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 23/Δ/1962).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.