Βασιλικό διάταγμα 15/2/69

ΒΔ 15-02-1969: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 15-02-1969: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 44/Δ/1969), 26-02-1969.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού, την υπ' αριθμόν 1483/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 45/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, προστίθεται η εξής περίοδος:

 

(Η πλάγια πλευρά εφ' ης εφάπτονται ανά δύο τα εκατέρωθεν αυτής ανεγειρόμενα κτίρια καθορίζεται υπό της αρμοδίας επί της εκδόσεως των οικοδομικών αδειών Αρχής μετά σύμφωνον γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ή κατά περίπτωσιν του αρμοδίου τμήματος του περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.)

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 15-02-1969.

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.