Βασιλικό διάταγμα 17/3/69

ΒΔ 17-03-1969: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 78 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 17-03-1969: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 78 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 60/Δ/1969), 24-03-1969.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 130/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 158/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 3)δ του άρθρου 78 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 266/Α/1955), συμπληρώνεται ως ακολούθως:

 

{Εάν το οικόπεδον κείται επί συναντήσεως δύο οδών τεμνόμενων υπό γωνία εισέχουσα, τότε ως μήκος προσώπου λογίζεται ολόκληρο το ανάπτυγμα της ρυμοτομικής γραμμής το αντιστοιχούν στο οικόπεδο.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 17-03-1969.

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.