Βασιλικό διάταγμα 19/2/70

ΒΔ 19-02-1970: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 19-02-1970: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 38/Δ/1970), 26-02-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 995/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{Δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει να επιτραπεί παρέκκλισις από των περί ποσοστού καλύψεως των οικοπέδων κειμένων διατάξεων μόνο στο ισόγειο, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) προκειμένου περί κτιρίων, των οποίων το ισόγειο εκ κατασκευής προορίζεται και αμιγώς χρησιμοποιείται δια τη λειτουργία κατηχητικών σχολείων μετά των αναγκαίων δι' αυτό εγκαταστάσεων.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 19-02-1970.

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.