Βασιλικό διάταγμα 1/11/68

ΒΔ 01-11-1968: Περί καθορισμού ορισμένης χρήσης ακινήτων ανεγειρόμενων επί των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου της πόλης των Αθηνών Νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 01-11-1968: Περί καθορισμού ορισμένης χρήσης ακινήτων ανεγειρόμενων επί των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου της πόλης των Αθηνών Νομού Αττικής, (ΦΕΚ 213/Δ/1968), 12-11-1968.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 11 και 85Α αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 694/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, και δη από της Πλατείας Συντάγματος μέχρι της περιοχής Θων, επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, και επί των εκατέρωθεν παρόδων αυτών και μέχρι βάθους 15 m από της οικοδομικής γραμμής, επιτρέπεται, επί πλέον της χρήσεως των ανεγειρομένων οικοδομών ως κατοικιών, και η χρήσις αυτών περιοριστικά ως κάτωθι, ήτοι ως:

 

α) Ξενοδοχείων μετά των συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρετήσεως των πελατών.

β) Κινηματογράφων, Θεάτρων και αιθουσών Πνευματικών και Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

γ) Ζαχαροπλαστείων και Ανθοπωλείων.

δ) Γραφείων, Τραπεζών και Ιατρείων.

ε) Πρεσβειών και Προξενείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 3 του από 12-09-1975 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 215/Δ/1975).

 

2. Οικοδομές που χρησιμοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, μετά την ισχύ του από [ΠΔ] 18-04-1928 προεδρικού διατάγματος περί απαγορεύσεως ανεγέρσεως εργοστασίων επί των οδών Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Πατησίων και Συγγρού (ΦΕΚ 112/Α/1928), δια λειτουργίες ή εγκαταστάσεις μη υπαγόμενες εις τις εν παραγράφου 1 του παρόντος περιπτώσεις, εξακολουθούν λειτουργούσες ως τοιαύτες μέχρι της 31-12-1975, μετά το πέρας της οποίας παύει υποχρεωτικώς η λειτουργία αυτών, εξαιρέσει των κατά την δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντων Νοσοκομείων και Κλινικών, άτινα δεν υπάγονται εις τον χρονικόν τούτον περιορισμό.

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 01-11-1968

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.