Προεδρικό διάταγμα 12/9/75 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του από 01-11-1968 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού ορισμένης χρήσεως ακινήτων ανεγειρομένων επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου της πόλεως Αθηνών ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, καταργείται, διατηρούμενης σε ισχύ της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου, δια λειτουργίες ή εγκαταστάσεις μη υπαγόμενες στο άρθρο 1 του παρόντος εξαιρέσει των κατά την δημοσίευση του ως άνω από 01-11-1968 βασιλικού διατάγματος λειτουργούντων Νοσοκομείων και Κλινικών και των κατά την δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντων ξενοδοχείων, άτινα δεν υπάγονται στον χρονικό περιορισμό της παραγράφου ταύτης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.