Βασιλικό διάταγμα 20/4/51 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού τοπίου καθ' όλην την περιοχήν του σχεδίου ρυμοτομίας δια της εκτελέσεως εκσκαφών ή της λειτουργίας λατομείων ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσεως ή δια του κοψίματος των δένδρων ή θάμνων της φυσικής δασώσεως και εν γένει δια της εκτελέσεως οιωνδήποτε έργων πέραν των αναγκαίων και επιτρεπομένων τοιούτων προς οικοδομική εκμετάλλευση των οικοπέδων η προς διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων κατά τον προορισμό αυτών. Επί των χώρων των κατά την σύμβαση περί ης το άρθρο 1 παραχωρουμένων εις κοινή χρήση απαγορεύεται η ρητινοσυλλογή.

 

2. Απαγορεύεται η χρήση των κτιρίων καθ' όλη την περιοχή του σχεδίου ρυμοτομίας ως νοσοκομείων, κλινικών, αναρρωτηρίων, εργοστασίων ή βιομηχανικών αποθηκών.

 

3. Απαγορεύεται η χρήση των κτιρίων καθ' όλη την περιοχή του σχεδίου ρυμοτομίας ως καταστημάτων πωλήσεως ή ως κέντρων αναψυχής, εξαιρέσει μόνον των θέσεων των σημειουμένων ως δεκτικών τοιούτων χρήσεων εις τα κατά το άρθρο 2 του παρόντος δια γράμματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.