Βασιλικό διάταγμα 20/4/51

ΒΔ 20-04-1951: Περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας Βουλιαγμένης (Αττικής) και κυρώσεως της σχετικής συμβάσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 20-04-1951: Περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας Βουλιαγμένης (Αττικής) και κυρώσεως της σχετικής συμβάσεως, (ΦΕΚ 121/Α/1951), 24-04-1951.

 

Παύλος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν, και δη των άρθρων 1, 3, 7, 9 και 11, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1042/1949 περί ενοποιήσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών της Χώρας (άρθρο 4) και του αναγκαστικού νόμου 1671/1951 περί Υπουργικού Συμβουλίου κ.λ.π., (άρθρο 14 παράγραφος 6) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 35 π. ε. και 50 π. ε. πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, τις υπ' αριθμούς 1758 π. ε. και 258 έ. ε. πράξεις του Συμβουλίου Οικισμού, την υπ' αριθμόν 1 από 19-04-1951 γνωμοδότηση της κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων Επιτροπής, και την υπ' αριθμόν 247 έ. ε. σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί της Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1: Σύμβαση εφαρμογής του σχεδίου

Άρθρο 2: Σχέδιο ρυμοτομίας

Άρθρο 3: Γενικοί όροι δομήσεως

Άρθρο 4: Ειδικοί όροι δομήσεως ειδικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 5: Προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος

Άρθρο 6

 

Στον αυτόν επί της Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργό ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού.

 

Εν Αθήναις τη 20-04-1951

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.