Βασιλικό διάταγμα 21/4/65

ΒΔ 21-04-1965: Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ανάβυσσου (Αττικής), σε θέση Πεύκα Γιουρντά και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 21-04-1965: Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ανάβυσσου (Αττικής), σε θέση Πεύκα Γιουρντά και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 74/Δ/1965), 10-05-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού, την υπ' αριθμόν [Α] Α20669/22-02-1964 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 29/1963 και 25/1964 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάβυσσου (Αττικής), την υπ' αριθμόν 123/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) και την υπ' αριθμόν 29/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 21-04-1965

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.