Βασιλικό διάταγμα 21/7/71

ΒΔ 21-07-1971: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λουτροπόλεως Θερμιών της Κοινότητας Κύθνου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 21-07-1971: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λουτροπόλεως Θερμιών της Κοινότητας Κύθνου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 192/Δ/1971), 20-08-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 1, 3, 9 και 14 αυτού, και ιδόντες το υπ' αριθμόν 63923/1970 έγγραφον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τις υπ' αριθμούς 26/1970 και 38/1970 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κύθνου (Κυκλάδων), τις υπ' αριθμούς 1678/1970 και 509/1971 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 398/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 27-04-1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.