Βασιλικό διάταγμα 22/11/65

ΒΔ 22-11-1965: Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πανοράματος (Θεσσαλονίκης) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 22-11-1965: Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πανοράματος (Θεσσαλονίκης) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 206/Δ/1965), 31-12-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού, την υπ' αριθμόν Α93838/14-10-1965 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 695/Β/1965) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 21/1962 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πανοράματος (Θεσσαλονίκης), την υπ' αριθμόν 145/1964 πράξη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), ως και την υπ' αριθμόν 900/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 22-11-1965

 

Κωνσταντίνος B.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.