Βασιλικό διάταγμα 23/12/72 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων, των περιλαμβανομένων, εντός των τομέων των καθοριζομένων εις το ανωτέρω διάγραμμα (άρθρο 1 του παρόντος), ορίζονται ως ακολούθως:

 

Τομείς Ι και ΙΙΙ

 

Ελάχιστο πρόσωπο 13 m.
Ελάχιστο βάθος 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

Τομεύς ΙΙ

 

Ελάχιστο πρόσωπο 10 m.
Ελάχιστο βάθος 15 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

Τομεύς ΙV

 

Ελάχιστο πρόσωπο 16 m.
Ελάχιστο βάθος 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 550 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα των ανωτέρω τομέων, άτινα κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια, πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Τομεύς Ι

 

Ελάχιστον πρόσωπο 8 m.
Ελάχιστον βάθος 11 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 200 m2.

 

Τομείς ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

 

Ελάχιστο πρόσωπο 6 m.
Ελάχιστο βάθος 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 110 m2.

 

3. Ωσαύτως κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα κατά την ισχύ του από [ΒΔ] 07-05-1931 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού ελαχίστων ορίων επιφανείας και διαστάσεων και οικοδομικών συστημάτων δια τα εντός του σχεδίου Χαλανδρίου οικόπεδα (ΦΕΚ 128/Α/1931), ήτοι κατά την 11-05-1931, τα κείμενα εις τους τομείς Ι, ΙΙΙ και ΙV, άτινα δεν έχουν μεν τα ως άνω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα ελάχιστα όρια, πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 5 m.
Ελάχιστο βάθος 5 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 56 m2.

 

4. Ωσαύτως κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα κατά την ισχύ του από [ΒΔ] 20-12-1946 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων Χαλανδρίου (ΦΕΚ 362/Α/1946), ήτοι κατά την 23-12-1946, τα κείμενα εις τον τομέα ΙΙ, άτινα δεν έχουν μεν τα ως άνω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα ελάχιστα όρια, πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 5 m.
Ελάχιστο βάθος 5 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 56 m2.

 

5. Ωσαύτως κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα των υπ' αριθμών 664 και 665 οικοδομικών τετραγώνων τα ενταχθέντα εις το εγκεκριμένο σχέδιον δια του από [ΒΔ] 03-05-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 141/Δ/1969) τα οποία κατά την 17-07-1969 ημέρα δημοσιεύσεως του διατάγματος τούτου δεν έχουν μεν τα ως άνω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα ελάχιστα όρια, πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 8 m.
Ελάχιστο βάθος 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το από [ΠΔ] 09-03-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 163/Δ/1978).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.