Βασιλικό διάταγμα 23/12/72 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται:

 

α) δια τους τομείς Ι, ΙΙΙ και ΙV σε 40% της επιφανείας αυτών και

 

β) δια τον τομέα ΙΙ, δια μεν τα οικόπεδα, γωνιαία ή μη, του συνεχούς οικοδομικού συστήματος σε 60%, δια δε τα οικόπεδα του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος σε 40% της επιφανείας αυτών.

 

2. Εφ' όλων των οικοπέδων του Δήμου Χαλανδρίου επιτρέπεται κάλυψη 100 m2, εφόσον ούτω η καλυπτόμενη επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 80% της επιφάνειας του οικοπέδου και 50 m2 ασχέτως ποσοστού κάλυψης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το από [ΒΔ] 13-04-1973 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 113/Δ/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.