Βασιλικό διάταγμα 23/2/67

ΒΔ 23-02-1967: Περί τροποποιήσεως του άρθρου 20 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 23-02-1967: Περί τροποποιήσεως του άρθρου 20 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 25/Δ/1967), 04-03-1967.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), ως αυτές μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη του άρθρου 9 αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1125/1966 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) ως και την υπ' αριθμόν 7/1967 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το εδάφιο β' της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στο σύστημα αυτό, επιτρέπεται όπως, η τυχόν υπεροχή του εμβαδού της επιφάνειας ην περιγράφουν τα ακρότατα οικοδομήσιμα όρια του συστήματος έναντι του εμβαδού του κατά το ποσοστό κάλυψης προκύπτοντος οικοδομήσιμου τμήματος, αφίεται ακάλυπτος σε οποιαδήποτε θέση, τοποθετούμενου πάντως τμήματος τουλάχιστον της κύριας επιφάνειας της πρόσοψης της οικοδομής επί της οικοδομικής γραμμής, εκτός εάν πρόκειται περί οικοπέδου εμβαδού 1.000 m2 τουλάχιστον, οπότε η οικοδομή δύναται να τοποθετείται ελεύθερα εντός του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, τηρούμενων όμως ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ αυτής και των ορίων του οικοπέδου 6 m.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 23-02-1967.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.