Βασιλικό διάταγμα 24/5/69b

ΒΔ 24-05-1969: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Συκεών (Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 24-05-1969: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Συκεών (Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 129/Δ/1969), 28-06-1969.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού, τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 47/Α/1968) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 31/1969 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών (Θεσσαλονίκης), τις υπ' αριθμούς 9/1969 και 92/1969 γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων VII Περιφέρειας (Θεσσαλονίκης), ως και την υπ' αριθμόν 335/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου Υπουργού Βορείου Ελλάδας, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον αυτόν Υπουργό Βορείου Ελλάδος, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 24-05-1969.

 

Εν ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.