Βασιλικό διάταγμα 25/6/70b

ΒΔ 25-06-1970: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 25-06-1970: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 171/Δ/1970), 08-08-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού, του αναγκαστικού νόμου 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 266/Α/1968), τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 περί παροχής, εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες, αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 47/Α/1968) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς πράξεις 597/1967 και 382/1969 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, την υπ' αριθμόν 75/1970 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων VII Περιφέρειας (Θεσσαλονίκης), ως και την υπ' αριθμόν 370/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου Υπουργού Βορείου Ελλάδος, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Εις τον αυτόν Υπουργόν Βορείου Ελλάδος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 25-06-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.