Βασιλικό διάταγμα 25/8/69 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων των περιλαμβανομένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιον και στερουμένων παντελώς όρων δομήσεως ή στερουμένων συντελεστού δομήσεως και συγχρόνως αριθμού ορόφων ή ποσοστού καλύψεως ή και αμφοτέρων, ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Εις το κεντρικό τμήμα του Οικισμού, ως τούτο προσδιορίζεται δια πράξεως του οικείου Νομάρχου (δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), μετά γνώμη του Τμήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8 m.

Ελάχιστον βάθος 12 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 150 m2.

 

β) Εις το υπόλοιπο τμήμα του Οικισμού, ως και εις τους αγροτικούς Οικισμούς:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 13 m.

Ελάχιστον βάθος 16 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 300 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του από 08-02-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 131/Δ/1980).

 

2. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα άτινα κατά την δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν μεν τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια, πλην όμως ταύτα έχουν:

 

α) Εις το κεντρικό τμήμα του Οικισμού:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 5 m.

Ελάχιστον βάθος 6 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 60 m2.

 

β) Εις το υπόλοιπον τμήμα του Οικισμού, ως και εις τους αγροτικούς Οικισμούς:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8 m.

Ελάχιστον βάθος 12 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 150 m2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.