Βασιλικό διάταγμα 25/8/69 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος αριθμός των υπέρ το έδαφος ορόφων και το ανώτατον ύψος των οικοδομών των ανεγειρομένων επί των οικοπέδων, Οικισμών εχόντων πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, ορίζεται ως ακολούθως:

 

α) Η κατασκευή μέχρι 2 ορόφων κατά την πρόσοψη, επιτρέπεται πάντοτε, ασχέτως πλάτους οδού, με μέγιστον ύψος οικοδομών 8 m. Όταν το πλάτος της οδού είναι μεγαλύτερο των 6 m αλλά μικρότερο των 8 m, τότε κατασκευάζεται εις επί πλέον όροφος (τρίτος όροφος) εν εσοχή από της προσόψεως (οικοδομικής γραμμής) και εις βάθος σταθερό 2.50 m από του υποκειμένου ορόφου.

 

β) Η κατασκευή 3 ορόφων κατά την πρόσοψη, επιτρέπεται δια πλάτος οδού 8 m και άνω με μέγιστον ύψος οικοδομής 11 m.

 

2. Ως προς το μέγιστον ύψος των οικοδομών και τον μέγιστον αριθμόν ορόφων αυτών, δι' οικισμούς άνω των 5.000 κατοίκων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.