Βασιλικό διάταγμα 25/8/69 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εξαιρούνται των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος άπαντες οι οικισμοί οι προερχόμενοι εκ παραχωρήσεων υπό του Κράτους οικοπέδων προς αστική ή αγροτική αποκατάστασιν δι' αποφάσεων ή παραχωρητηρίων, δι' ά έχουν εφαρμογήν οι αντίστοιχες διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω προστέθηκαν με το από 03-04-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 72/Δ/1970).

 

1. Ο συντελεστής δομήσεως (ΣΔ) των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων πληθυσμό ίσον ή κάτω των 5.000 κατοίκων καθορίζεται ως κάτωθι:

 

α) Δια τα οικόπεδα εις τα οποία βάσει των ισχυουσών διατάξεων επιτρέπεται η ανέγερσις διωρόφων σε πρόσοψη κτιρίων, οκτώ δέκατα (0,8).

 

β) Δια τα οικόπεδα εις τα οποία βάσει των ισχυουσών διατάξεων επιτρέπεται η ανέγερσις τριώροφων σε πρόσοψη κτιρίων εις ένα (1.00).

 

2. Ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων καθορίζεται ως κάτωθι:

 

α) Δια τα οικόπεδα εις τα οποία εφαρμόζεται εις συνεχές σύστημα δομήσεως, αναλόγως του πλάτους της οδού εφ' ου έχουν πρόσωπον:

 

Πλάτος οδού

Συντελεστής Δομήσεως

μέχρις 7,50 m μη συμπληρωμένο

0,80

από 7,50 m μέχρι 10,00 m μη συμπληρωμένο

1,00

από 10,00 m μέχρι 12,50 m μη συμπληρωμένο

1,10

από 12.50 m και άνω

1,20

 

β) Δια τα οικόπεδα εις τα οποία εφαρμόζεται το πανταχόθεν ελεύθερον ή το ασυνεχές σύστημα δομήσεως εις ένα και δύο δέκατα (1,2).

 

γ) Δια τα οικόπεδα εις τα οποία εφαρμόζεται σύστημα δομήσεως το των πτερύγων ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις οκτώ δέκατα (0,8).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του από 08-02-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 131/Δ/1980).

 

3. Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας των 100 m2 η μεγίστη καλυπτόμενη επιφάνεια αυτών και υπό τον όρον ότι το σύνολον των επιφανειών των ορόφων προκειμένου μεν περί οικοπέδων επί των οποίων επιτρέπεται η ανέγερσις διωρόφων κτισμάτων να μην υπερβαίνει τα 80 m2 προκειμένου δε περί οικοπέδων επί των οποίων επιτρέπεται η ανέγερσις κτισμάτων περισσοτέρων των 2 ορόφων να μην υπερβαίνει τα 100 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το από 26-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 105/Δ/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.