Βασιλικό διάταγμα 25/8/71

ΒΔ 25-08-1971: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 22 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 25-08-1971: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 22 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, (ΦΕΚ 206/Δ/1971), 06-09-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 85Α αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 916/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 473/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση την Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 219/Δ/1968) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{6. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογήν εις περιοχές ένθα το ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται εις 35% και άνω.

 

Εις περιοχήν ένθα το ποσοστόν καλύψεως ορίζεται από 25 έως 35% (μη συμπεριλαμβανομένου), επιτρέπεται μία εσωτερική οικοδομή εφ' όσον η επιφάνεια του οικοπέδου είναι διπλασία της άρτιας κατά τον κανόνα, δύο εσωτερικές οικοδομές εφ' όσον η επιφάνεια του οικοπέδου είναι τριπλάσια της άρτιας κατά τον κανόνα κ.ο.κ.

 

Εις περιοχές ένθα το ποσοστόν καλύψεως ορίζεται κάτω του 25% απαγορεύεται η ανέγερσις εσωτερικής οικοδομής κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 25-08-1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.