Βασιλικό διάταγμα 26/7/65

ΒΔ 26-07-1965: Περί συμπληρώσεως του από 05-09-1956 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 26-07-1965: Περί συμπληρώσεως του από 05-09-1956 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών, (ΦΕΚ 127/Δ/1965), 12-08-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού, τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του υπ' αριθμόν [Ν] 3879/1958 νομοθετικού διατάγματος περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων των πόλεων διατάξεων, καθορισμού της συνδέσεως του Συμβουλίου Οικισμού και παρατάσεως της ισχύος του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2364/1953 (ΦΕΚ 186Α)1958) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 632/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Εις το τέλος του από 05-09-1956 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών (ΦΕΚ 208/Α/1956), προστίθεται άρθρο 7 έχον ούτω:

 

{Άρθρο 7

 

1. Επί υφισταμένων οικοδομών, εφ' ων έχουν επιβληθεί στοές, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η κατασκευή αυτών, απαγορεύεται οιαδήποτε καθ' ύψος προσθήκη, εφόσον απαιτείται δια ταύτη ενίσχυση του φέροντος οργανισμού της οικοδομής.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Κέρκυρα τη 26-07-1965

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.