Βασιλικό διάταγμα 27/8/70b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εις την δια του άρθρου 1 του παρόντος επεκτεινόμενη περιοχήν του ρυμοτομικού σχεδίου εξαιρέσει των οικοπέδων των κειμένων επί των οικοδομικών τετραγώνων των σημειουμένων δια του στοιχείου Α, και εμφαινομένων εις τα εν άρθρο 1 του παρόντος διαγράμματα ως ακολούθως:

 

1. α) Ελάχιστον πρόσωπον 13 m.

Ελάχιστον βάθος 18 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 400 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οικόπεδα υφιστάμενα κατά την δημοσίευση του παρόντος, μη έχοντα τις κατά τα ανωτέρω ελάχιστες διαστάσεις, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον έχουν τις κατωτέρω:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 12 m.
Ελάχιστον βάθος 15 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 200 m2.

 

2. Οικοδομικό σύστημα ορίζεται το των πανταχόθεν ελευθέρων οικοδομών ή το ασυνεχές.

 

3. Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 1,20.

 

4. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται σε 40% της όλης επιφανείας αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 02-11-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 269/Δ/1970).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.