Βασιλικό διάταγμα 2/11/70

ΒΔ 02-11-1970: Περί συμπληρώσεως του από 27-08-1970 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 02-11-1970: Περί συμπληρώσεως του από 27-08-1970 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 269/Δ/1970), 12-11-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού, και ιδόντες τις υπ' αριθμούς πράξεις 132/1969, 157Α/1969, 158/1969, 159/1969, 160/1969, 161/1969, 173/1969, 174/1969, 175/1969, 177/1969, 184Α/1969, 196/1969, 198/1969, 201/1969, 221/1969 και 17/1970 του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης (Αττικής), ως και τις υπ' αριθμούς 772/1969 και 1075/1970 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 769/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του άρθρου 3 του από 27-08-1970 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 202/Δ/1970), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

 

{4. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται σε 40% της όλης επιφανείας αυτών.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 02-11-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.