Βασιλικό διάταγμα 28/7/64

ΒΔ 28-07-1964: Περί συμπληρώσεως του από 05-09-1956 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 28-07-1964: Περί συμπληρώσεως του από 05-09-1956 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών, (ΦΕΚ 122/Δ/1964), 10-08-1964.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 9 από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, την υπ' αριθμόν Α20669/1964 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964), και ιδόντες την υπ' αριθμόν 5/1964 πράξη του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 399/1964 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 28-07-1964.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.