Βασιλικό διάταγμα 30/12/72

ΒΔ 30-12-1972: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης (Αττικής) και των ορίων τομέων τινών περί όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 30-12-1972: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης (Αττικής) και των ορίων τομέων τινών περί όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 20/Δ/1973), 27-01-1973.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού, και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 128/1970, 154/1970, 118/1971 και 139/1971 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης (Αττικής), τις υπ' αριθμούς 1850/1970, 350/1971, 1679/1971, 203/1972 και 1170/1972 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 767/1972 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 30-12-1972.

 

Εν ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.